Choď na obsah Choď na menu
 


0.jpg


 Obec Hankovce
      

        Adresa: 
        Obec Hankovce  Č. 117
        067 12 p. Koškovce

        okres Humenné         

                                                                                              Telefón: 057/ 779 71 42

        Email: obec.hankovce@stonline.sk

 
 
 
STAROSTKA OBCE: ING.ĽUDMILA VEĽASOVÁ


Zástupca starostky Ján Greš 

Poslanci OZ:
Ján Greš
Bc. Martina Kačmárová
Ing. Lukáš Galajda
Ing. Viera Vašková
Jozef Kačmár

Štefan Petko

Erik Petko
Kontrolór obce:

Ing. Mária Kulanová


Pracovníčka obecného úradu:

Slavomíra Besslerová

 

Pozvánka na valné zhromaždenie vlastníkov podielov spoločných nehnuteľnosti

 

 

snimka.png