Choď na obsah Choď na menu
 

Vybavenie rybárskeho lístka

16. 3. 2011

Vybavenie rybárskeho lístka

 


Rybárske lístky vydáva Obec Hankovce  na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu. Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený zákonom 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 583/2003 Z.z.


Potrebné doklady:

  • Platný občiansky preukaz alebo pas,
  • ústna žiadosť o vydanie rybárskeho lístka.


Vybavuje: Besslerová
Kontakt: +421 57 7797142
mobil: +421 905 961 992
Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok:
Vydanie rybárskeho lístka:

týždenný

1,66 €/50 Sk

mesačný

3,32 €/100 Sk

ročný

6,64 €/200 Sk

trojročný

16,60 €/500 Sk


Od tejto položky sú oslobodení:

  • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
  • zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,
  • odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,
  • zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž
  • osoby do 15 rokov.


Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni obecného úradu.

Aktualizované ( 16. marca 2011 )